Tag Archives: faktu

Konstrukcja balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Stawianie sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements